Assigment

Di sini terdapat rumusan tentang Kajian Tindakan yang telah saya lakukan. Tajuk Kajian Tindakan saya adalah "Menggunakan Kaedah KAWIN dan CERAI dalam penyelesaian penolakan nombor di tengah dan dihadapan.
sila rujuk melalui link di bawah.
Terima Kasih


http://www.scribd.com/doc/72370047/Rumusan